UNGARENA

UNGARENA

av Mental Helse

Vi bistår kommuner med å etablere UngArena-sentre og ivaretar modellen under drift

Med lavterskel mener vi

NULL VENTETID

GRATIS

LETT TILGANG

Visjon

UngArena skal bli et landsdekkende tilbud og bidra til at barn og unge kan leve livene sine med en så god psykisk helse som mulig. På kort og lang sikt vil samfunnet tjene på dette.

Mål

Å gi riktig hjelp og støtte til barn og unge mellom 12 og 25 år, i form av samtaler, rådgivning, behandling og praktisk hjelp.

Gjennom forskning og evaluering innhente kunnskap om UngArena Norge som en modell som kan anbefales brukt i alle norske byer og kommuner.

HVORDAN FUNGERER UNGARENA?

ØNSKER DU UNGARENA TIL DIN KOMMUNE?

ØNSKER DU Å VÆRE FRIVILLIG PÅ UNGARENA?